Tjänster

Våra tjänster

In- och utvändig målning, tapetsering, fönsterrenovering, borttagning av gamla tapeter, grovlagning av skadade väggytor och restaurering.

In- & utvändig målning

Invändig målning innefattar spackling, målning, sprutmålning och tapetsering av alla typer väggar och tak. Utvändig målning innefattar tvättning och målning, sprutmålning av alla typer av fasader.

Tapetsering

Tapetsering innebär förbehandling av ytor så som borttagning av gammal tapet, spackling, slipning, grundning och uppsättning av tapeter, glasfiberväv och/eller armeringsduk.

Grovlagning

Grovlagning innebär att skador i väggytor repareras.

Restaurering

Innebär att gammalt blir som nytt.